Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Postanowienia ogólne

Poniższa polityka prywatności informuje o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, tj. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”).

Dane osobowe (zwane dalej „danymi”) będą przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej treści i oferowanych tam usług.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę główną naszej firmy KP Motors Krzysztof Pietkiewicz, tymczasowo przechowywane są następujące dane:

- zanonimizowany adres IP odwiedzającego,- data i godzina wizyty,- dane odwiedzanej strony / pobranych plików,- przesłana ilość danych,- system operacyjny odwiedzającego- typ przeglądarki odwiedzającego,- dostawca dostępu dla odwiedzającego,- serwer przeglądarki odwiedzającego.

 1. Korzystanie z plików cookie przez Google Analytics i sesyjne pliki Cookies

Niniejszym zwraca się uwagę na korzystanie z narzędzi Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO. Zarazem zwraca się uwagę na stosowanie sesyjnych plików Cookies. Te pliki Cookies przetwarzają pewne informacje o Państwu, takie jak informacje o przeglądarce lub lokalizacji lub adres IP. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f.) RODO. Korzystanie z plików Cookies ma na celu zapewnienie, że nasza strona internetowa będzie bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Mogą Państwo zapobiec lub ograniczyć zapisywanie plików Cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Mogą Państworównież usunąć wcześniej zapisane pliki cookie w dowolnym momencie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na stosowanieprzez nas plików Cookies, mogą Państwo opuścić naszą stronę zamykając kartę w Twojej przeglądarce lub klikając na przyciski Alt + F4 a następnie potwierdzając chęć zamknięcia przeglądarki internetowej.

III. Cel przetwarzania danych

Dane przesyłane przez Państwa w celu skorzystania z naszych towarów i usług są przez nas przetwarzane w celu rozpoczęcia i wykonania umowy i są w tym zakresie wymagane, albowiem zawarcie i wykonanie umowy nie są możliwe bez podania i przetwarza Państwa danych.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W ramach wykonania umowy możemy przekazywać Państwa dane firmie transportowej, której zlecono odbiór i dostawę towarów, lub dostawcy usług finansowych, o ile wymagane jest przekazanie w celu realizacji dostawy lub płatności, a my sami nie zajmujemy się odbiorem i dostawą towarów.

Podstawą prawną przekazania danych jest wówczas Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Prawa użytkowników i osób dotkniętych przetwarzaniem danych

W odniesieniu do opisanego przetwarzania danych poniżej użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Potwierdzenia, czy przetwarzane są dane ich dotyczące, uzyskania informacji o przetwarzanych danych, w tym dalszych informacji na temat przetwarzania danych, w szczególności odbiorców, którym dane są ujawniane, oraz prawo do otrzymania kopii danych (patrz art. 15 RODO);
 • Poprawienia lub uzupełnienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych (patrz art. 16 RODO);
 • Natychmiastowego usunięcia danych ich dotyczących (patrz art. 17 RODO) lub, alternatywnie, jeżeli konieczne jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • Otrzymania danych ich dotyczących i dostarczonych przez nich oraz przekazania tych danych innym dostawcom lub osobom odpowiedzialnym(patrz art. 20RODO);
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu w przyszłości danych ich dotyczących (patrz Art. 21 RODO);
 • Złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(patrz Art. 77 RODO).

Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały przez nas ujawnione, o każdej korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych, zgodnie z art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO, chyba że jest to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych

Zebrane od Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celów określonych powyżej w punkcie III. i o ile przepisy ustawowe nie wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

Państwa dane przetwarzane za pomocą naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania danych ustanie i usunięcie danych nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji.

 1. Zapytania / możliwości kontaktu

Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem poczty e-mail, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Państwa zapytania. Podanie danych, w szczególności adresu e-mail, jest obowiązkowe w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie - bez ich podania nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć całkowicie lub częściowo na Państwa zapytanie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko Państwo zapytanie zostanie odpowiedziane,a usunięcie nie będzie sprzeczne z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami przechowywania danych ani nie będzie konieczne z innych powodów, takich jak wykonanie umowy.

VII. Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi Google Analytics. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej „Google Analytics”.

Dzięki certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, patrz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, Google Analytics gwarantuje przestrzeganie wymogów UE w zakresie ochrony danych również podczas ich przetwarzania w Stanach Zjednoczonych.

Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań użytkowników naszej witryny. Podstawą prawną tej analizy jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie i funkcjonowaniu naszej strony internetowej w celach zarobkowych.

Informacje o użytkowaniu i dane związane z użytkownikiem, takie jak adres IP, lokalizacja, czas dostępu lub częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Odbywa się to jednak za pomocą tak zwanej funkcji anonimizacji, która skraca adres IP jeszcze w obrębie w UE lub EOG.

Na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners możecie Państwo uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o ochronie danych przy stosowaniu narzędzia Google Analytics, w szczególności o sposobach zapobiegania wykorzystaniu danych.

VIII. Google AdWords wraz z Conversion-Tracking

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi Google Ad Words wraz z tzw. Conversion Tracking. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej „Google AdWords”.

Dzięki certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, patrz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, Google Analytics gwarantuje przestrzeganie wymogów UE w zakresie ochrony danych również podczas ich przetwarzania w Stanach Zjednoczonych.

Również w przypadku Google Adwords opisana powyżej Tarcza Prywatności UE-USA (patrz sekcja VII) gwarantuje, że wymogi ochrony danych UE będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Używamy tak zwanego śledzenia konwersji dla kierunkowegodopasowania naszej oferty. Podstawą prawną stosowania tego narzędzia jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie i funkcjonowaniu naszej strony internetowej w celach zarobkowych.

Jeśli plik Cookiessą nadal aktualne i odwiedzają Państwo określoną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google, możemy ocenić, czy kliknęli Państwo jedną z naszych reklam umieszczonych w Google, a następnie zostali Państwo przekierowani na naszą stronę.

Dzięki zebranym w ten sposób informacjom Google dostarczy nam statystyki dotyczącej wizyty na naszej stronie internetowej, liczby użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy oraz podstron odwiedzonych na naszej stronie.

Mogą Państwo zapobiec lub ograniczyć pobieranie plików Cookies, ustawiając odpowiednio przeglądarkę internetową. Mogą Państwo również usunąć wcześniej zapisane pliki Cookies w dowolnym momencie.

 1. Kontakt

Odpowiedzialnym za korzystanie tej witryny w zakresie ochrony danych jest:

KP Motors Krzysztof Pietkiewicz

 1. Pawłowicka 15

62-090 Pawłowice Poznań, Polska

Telefon: + 48 510 370 614

KP Motors
ul. Polna 2
62-090 Kobylniki
Realizacja montownia.com